Gratulujemy!

Ilona Motyka, wiceprezeska BABY została wybrana wiceprzewodniczącą  Rady Programowej Partnerstwa Lokalnego na rzecz Ekonomii Społecznej. Tak wiemy, ciężka, rzetelna  i mrówcza praca to domena Ilony.  Gratulujemy!
Samorządy, NGO-sy,  aktywisci i społecznicy działają na rzecz lepszej jakości życia mieszkańców  swoich małych ojczyzn i  ludzi najbardziej potrzebujących wsparcia czy pomocy.  Ekonomia społeczna  została pomyślana jako remedium na wyłączenie i wykluczenie społeczne osób, które nie pracują.  Zamiast  dawania zapomóg i zasiłków tworzy rozwiazania i warunki do podejmowania zatrudnienia i stawania sie niezależnym i samodzielnym finansowo. 
Partnerstwo pomiędzy  instytucjami, organizacjami, przedsiebiorcami  na rzecz rozwoju ekonomii społecznej  owocuje tworzeniem przedsiębiorstw społecznych.  To konkret, o to warto się  postarać!

You may also like