Kryształowe Serce dla radcy prawnej Idalii Łyczkowskiej


Kolejny raz i kolejny rok z rzędu nasza prawniczka zdobywa wyróżnienie „Kryształowego Serca Radcy Prawnego” – nagrodę środowiska zawodowego radców prawnych dla przedstawicieli grupy zawodowej, którzy poświęcili swój czas na wyjątkową działalność – pomoc prawną pro bono potrzebującym.  Pani radca prawna Idalia Łyczkowska od 2012 roku udziela w Lubuskim Stowarzyszeniu na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem, przede wszystkim ofiarom przemocy domowej i seksualnej. Pomoc udzielana przez panią Idalię Łyczkowską ma charakter pomocy regularnej, udzielanej od wielu lat, co najmniej raz w tygodniu, rocznie z pomocy Pani Idalii Łyczkowskiej korzysta ok. 200 osób. Jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Pani Idalia Łyczkowska pomogła ok. 1000 osobom, także podczas rokrocznych akcji: Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz 16 dni przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Jako wolontariuszka także współtworzyła informatory dla dorosłych i młodzieży ze wzorami pism procesowych poświęcone kwestiom prawnym, ochrony praw, ochrony przed przemocą, także cyberprzemocą i dyskryminacją. Edukację prawną pani Idalia Łyczkowska  adresowała także dzieci – robiąc warsztaty konstytucyjne. 

W ramach projektów poradniczych realizowanych przez Stowarzyszenie BABA dzięki środkom pozyskanym od jednostek samorządu terytorialnego, Fundacji im. Stefana Batorego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości pani Idalia Łyczkowska udzieliła porad prawnych w terenie całego województwa lubuskiego kilku tysiącom osób potrzebujących pomocy. Podobnie w ramach projektów realizowanych przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze pani Idalia Łyczkowska prowadziła w szkołach warsztaty prawne pogłębiające świadomość prawną dzieci i młodzieży i zaszczepiając w nich postawy obywatelskie. Cenimy bezinteresowność, rzetelność i sumienność pani radcy prawnej idące w parze z empatią i wyjątkowymi kompetencjami. Jej zaangażowanie na rzecz osób pokrzywdzonych, upór w szukaniu najskuteczniejszych rozwiązań prawnych skutkują jej wyjątkową popularnością wśród naszych beneficjentek i beneficjentów proszących o umówienie spotkania właśnie z Nią. 

You may also like