Nazywam się Miliard / One Billion Rising

To już szósty raz tańczymy w Zielonej Górze przeciw przemocy seksualnej wobec kobiet!  14 lutego w Walentynki o 16:00 na zielonogórskim Rynku obok Ratusza!
One Billion Rising to ogólnoświatowy protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc seksualną wobec dziewcząt i kobiet. W tańcu nasze ciała są naprawdę nasze, to my decydujemy o każdym ruchu i geście i chcemy, żeby tak było w każdej chwili naszego zycia – nasze ciała należą do nas i nikomu bez naszego pozwolenia nie wolno dotykać naszych ciał.  
W tym roku wspólną akcją chcemy poruszyć temat przeciwdziałania przemocy na poziomie lokalnym. zbliża sie kampania samorządowa, chcemy, zeby bezpieczeństwo dziewcząt i kobiet było jednym z priorytetów polityków i polityczek. Przypominamy, że 40% Polek doświadczyło jakiejś formy przemocy seksualnej, a 90% Polek przyznaje, że doświadczyło niechcianych zachowań o podłozu seksualnym.

Analiza ponad 300 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie* pokazała, że: 50% programów nie podało informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety i dziewczęta, 90% programów nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci, tylko 1 program zawierał zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet, tylko w 1 programie można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć. Samorządy mają niezwykle istotną rolę do odegrania w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet – nikt lepiej nie zna potrzeb i problemów swojej społeczności i to one mogą najskuteczniej zadziałać. Jednak bez podkreślania, że to kobiety i dziewczęta najczęściej stają się ofiarami każdego rodzaju przemocy, trudno przygotować skuteczne programy i trudno temu zjawisku przeciwdziałać. To okazja do zaapelowania do lokalnych decydentek i decydentów, by temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt stał się dla nich jednym z priorytetowych działań. To także apel do kandydatek i kandydatów w wyborach samorządowych, by kwestie przemocy wobec kobiet włączyli do swoich wyborczych programów. Chcemy pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet jest naszym lokalnym problemem.
*Badanie przeprowadzone przez Antyprzemocową Sieć Kobiet (ASK) koordynowaną przez fundację Feminoteka w 2015/2016r. Raport dostępny tutaj: https://baba.org.pl/index.php/akcje/ask/

WIĘCEJ I MATERIAŁY GRAFICZNE: https://baba.org.pl/index.php/akcje/nazywam-sie-miliard-zielona-gora/

You may also like