„Obudźcie się! Jeszcze nie jest za późno!”

"Protestuję przeciwko wrogiemu stosunkowi władzy do imigrantów oraz przeciw dyskryminacji różnych grup mniejszościowych: kobiet, osób homoseksualnych (i innych LGBT), muzułmanów i innych." (11. punkt listu-protestu Pana Piotra Szczęsnego, który dokonał samospalenia na Placu Defilad w Warszawie 19 października 2017 roku). 
29 października 2017 odszedł Piotr Szczęsny, szary człowiek. Dziś odbył sie pogrzeb. 
Rodzinie i Bliskim przekazujemy wyrazy współczucia
Stowarzyszenie Kongres Kobiet
pełnomocniczka Kongresu Kobiet w województwie lubuskim Anita Kucharska-Dziedzic

You may also like