Zapraszamy, korzystajcie koniecznie!

*Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać? *
*Dołącz do akcji Masz Głos i weź udział w bezpłatnych szkoleniach!*
Rusza nabór do akcji Masz Głos, która jest jedyną ogólnopolską akcją angażującą mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy.
Od 2002 roku akcja objęła 680 (27 %) gmin w całej Polsce. Wzięło w niej udział 2260 uczestników.
*Zapraszamy organizacje pozarządowe, nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek oraz podmioty ekonomii do wspólnego działania na rzecz najbliższego otoczenia. *
Szkolenia są bezpłatne i otwarte – aby wziąć w nich udział, nie trzeba dołączać do akcji.
Uczestnicy akcji organizowali w swojej okolicy miejsca spotkań, nadawali ulicom nazwy, odnawiali istotne dla nich miejsca, odkrywali ważne postaci ze swoich okolic. Współpracowali też z władzami przy wprowadzaniu i realizacji budżetów obywatelskich, przyjmowaniu uchwał o inicjatywie lokalnej czy organizacji konsultacji społecznych. Realizowali inicjatywy, które wprowadzały realną zmianę w ich otoczeniu. Wśród nich mogą być również grupy, inicjatywy, organizacje z Państwa regionu!
*Co daje udział w akcji Masz Głos?*
· Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, np. w planowaniu i realizacji działań. 
· Dostęp do wiedzy: porady eksperckie, darmowe publikacje, udział w szkoleniach (np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej)
· Wymianę doświadczeń z uczestnikami akcji z całej Polski 
· Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami i władzami oraz w kontaktach z mediami
· Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne 
· Szansę na zdobycie minigrantu
· Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd wspólnie z władzami lokalnymi i przyjazd na uroczystą galę w Warszawie
*Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się na stronie *
*www.maszglos.pl* <http://www.maszglos.pl/>* w zakładce **Dołącz do akcji* <https://www.maszglos.pl/register/>*.*
 Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny.
*Udział w szkoleniach jest bezpłatny. *
*Szczegółowe informacje o akcji oraz terminy szkoleń znajdują się na *
*www.maszglos.pl* <http://www.maszglos.pl/>
Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2017/2018: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES. Anna Graczyk-Osowska Koordynatorka regionalna akcji MASZ GŁOS
Stowarzyszenie POLITES
ul. Dworcowa 19/205
70-206 Szczecin
tel: 091 450 11 46
e-mail: biuro@polites.org.pl
 

You may also like