Konferencja „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, która odbędzie się 4 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze. Konferencja realizowana jest w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Konferencja skierowana jest do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  pracowników socjalnych, pedagogów, policjantów, kuratorów sądowych, pielęgniarek środowiskowych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Tutaj więcej o konferencji: http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Gorne-menu/AKTUALNOSCI/Konferencja-Dziecinstwo-nie-boli-wspolna-lubuska-sprawa
A tutaj program:
program-konferencji-1-1

 

You may also like