Innowatorzy społeczni a problemy globalne

trashAKTUALIZACJA:
Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Kto nie był, choć chciał, filmy może obejrzeć tutaj:„Eko-farma” https://www.youtube.com/watch?v=uytihZvm3zI
„Siła kobiet” https://www.youtube.com/watch?v=B0flu3Vov1s
„Razem” https://www.youtube.com/watch?v=L_RsSY4i82U
To trzy 9-minutowe filmy edukacyjne o nigeryjskich i polskich innowatorach, którzy prowadzą projekty społeczne w ramach trzech dziedzin: bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważone rolnictwo; równouprawnienie i wzmocnienie pozycji kobiet; zmniejszenie nierówności społecznych w krajach i pomiędzy krajami. Producentem filmów jest Tomek Kozakiewicz (producent filmu dokumentalnego "KANTHARI: u źródeł zmian" nagradzanego na festiwalach w Calgary, New Delhi, Belgradzie) we współpracy z Fundacją Kultury Świata z Warszawy w ramach projektu "Innowatorzy społeczni a problemy globalne", który jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt skierowany jest do młodzieży a jego celem jest szerzenie wiedzy na temat wybranych problemów globalnych występujących zarówno w krajach tzw. Globalnego Południa i Globalnej Północy (w tym Polski),  ukazanie wpływu globalnych procesów na jednostkę oraz aktywizacja młodzieży na rzecz zmian społecznych. Materiały te skierowane są przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w ramach dydaktyki korzystają z zasobów edukacji globalnej. Jednakże, stanowią także cenne źródło informacji dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką Nigerii, Globalnego Południa oraz oddolnych inicjatyw społecznych.
A tutaj kolejna warta uwagi rzecz: broszura edukacyjna do ściągniecia i wykorzystania, polecamy! 
Broszura takze powstała w ramach projektu “Innowatorzy społeczni a problemy globalne”. 
Założeniem projektu jest zwiększenie świadomości zarówno uczniów jak i nauczycieli na temat wybranych problemów o charakterze globalnym. Ćwiczenia  zawarte w broszurze edukacyjnej mają na celu rozwijanie u młodzieży umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, samodzielnego wyszukiwania i przetwarzania informacji, a także zachęcają uczniów do podejmowania prób samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych. Zakres tematyczny publikacji obejmuje zagadnienia społeczne, kulturowe i ekonomiczne państw globalnego Południa i globalnej Północy na przykładzie Nigerii i Polski. Takie zestawienie ma na celu ukazanie uniwersalności pewnych problemów z jakimi borykają się mieszkańcy całego świata.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
a tu kolejny link: http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,35182,20973308,anita-kucharska-dziedzic-o-sile-kobiet-w-filmie-fundacji-kultury.html

You may also like