Wykład „Spotkanie z Porozumieniem”.

justyna24 maja 2016r. o godzinie 18:00 w siedzibie BABY (czas trwania: ok. 1,5h)

Interaktywny wykład wprowadzający do idei Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Porozumienie (NVC – Nonviolent Communication) zwane też Językiem żyrafy, Językiem serca to koncepcja przyczyniająca się do polepszania jakości naszych relacji, łagodzenia konfliktów, szukania konsensu, niekrzywdzącego wyrażania tego
co dla nas ważne. Do życzliwego dialogu.
Cytując za twórcą Porozumienia Marshallem Rosenbergiem: "*Porozumienie bez Przemocy (NVC)* to pewien skuteczny wzór komunikacji międzyludzkiej. Jest ono jednak czymś jeszcze istotniejszym: sztuką budowania takich związków z ludźmi które zaspokajają obustronne potrzeby poprzez wzajemność i empatię. Pokazuje nam jak wyrazić to co jest dla nas ważne oraz dostrzec co jest ważne dla drugiego człowieka. Kiedy już to zrozumiemy możemy rozważyć jak wspólnie wzbogacić nasze życie. Zadaniem Porozumienie bez Przemocy jest zwiększać naszą zdolność do *dobrowolnego* budowania dobra własnego
i innych."
Spotkanie poprowadzi Justyna Dermont-Owsińska, prezeska i założycielka Fundacji Boczne Drogi propagującej życie i wychowanie bez przemocy. Jest trenerem, mediatorem, coachem w nurcie ICF z certyfikatem VCC. Prowadzi warsztaty, inspirujące spotkania, wykłady dla wszystkich zainteresowanych polepszeniem relacji (także z samym sobą). Wspiera również rodziców i wychowawców w towarzyszeniu dzieciom w rozwoju
bez przymusu, w poszukiwaniu własnej drogi do świadomego rodzicielstwa, w wychowaniu bez nagród i kar, w bliskości.

Osoby zainteresowane są proszone o potwierdzenie chęci wzięcia udziału
w wykładzie przez wysłanie wiadomości na e-mail: baba@baba.org.pl

You may also like