Dzień Kobiet ma 105 lat!

Baba8 marca 1908 r. ulicami Nowego Jorku przeszło 15 000 pracownic zakładów odzieżowych żądających dla wszystkich kobiet praw politycznych i ekonomicznych. Niemal rok później pracownice zakładów odzieżowych podjęły trzymiesięczny strajk przeciwko wyzyskowi, tzw. "Powstanie dwudziestu tysięcy". Jaki to był wyszysk pokazała tragedia w fabryce Triangle Shirtwaist 25 marca 1911 roku, kiedy w pożarze zginęło 129 kobiet i 17 mężczyzn. Te trzy lata i trzy wydarzenia zapoczątkowały ogólnoświatowy ruch kobiet domagających się praw wyborczych, dostępu do stanowisk publicznych, do pracy i szkoleń zawodowych, do edukacji na wyższym poziomie, do zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy i wreszcie do pokoju. Te cele nadal przed nami. I naprawdę, kwiatki i czekoladki nam już nie wystarczają. Chcemy równości na każdym polu. Chcemy także równej płacy, a wtedy kwiatki i czekoladki kupimy sobie same, codziennie!

You may also like