Alimenty – to nie prezenty

Ulotka1Ulotka2"Tak niewiele trzeba by dać dzieciom gwiazdkę z nieba. Podaruj nam swój podpis! Wspieramy akcję Stowarzyszenia "Dla Naszych Dzieci"

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują dzieciom jedynie wtedy gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. (Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). 
Kryterium uprawniające do pobierania alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie zostało zmienione od 2007 roku pomimo tego, że minimalna płaca w Polsce w roku 2007 wynosiła 697,95 zł netto i kryterium stanowiło wtedy 103,88% tej kwoty. W chwili obecnej najniższa krajowa płaca to 1 286,16 zł netto, a kryterium stanowi obecnie 56,36% tej kwoty. Gdyby kryterium wzrastało wprost proporcjonalnie do najniższej krajowej dzisiaj wynosiłoby 1336,06 zł. Dziecko samotnej matki która zarabia więcej niż 1450 zł netto, nie może liczyć na pomoc Państwa Polskiego. Dziecku temu nie przysługuje nawet skuteczna egzekucja alimentów zasądzonych od ojca prawomocnym wyrokiem Sądu polskiego. Państwu Polskiemu nie zależy bowiem na skutecznej egzekucji alimentów, gdyż wtedy zgodnie z art. 14 ww Ustawy mogłoby podnieść kryterium uprawniające do uzyskania przez dzieci alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.
Pobierajcie apel i zbierajcie podpisy. My akcję świąteczną zaczynamy juz od dziś. W załączeniu jedyny obowiązujący wzór apelu do pobrania. Liczymy na Waszą pomoc

You may also like