16 Dni przeciw Przemocy wobec Kobiet

25 listopada rozpoczynamy coroczną naszą akcję: 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet. W BABIE czekają wolontariuszki i wolontariusze. Prawniczki, psychologożki, psychoterapeutki – wszyscy przyjmują bezpłatnie. 
POTRZEBUJESZ POMOCY? przyjdź, pomożemy, doradzimy, jesli przemoc uda się zakwalifikować jako przestepstępstwo – pomozemy także materialnie, mamy do dyspozycji opłacenie najmu mieszkania i schronienia dalego od sprawcy, bony żywnościowe i na ubrania.
CHCESZ POMAGAĆ?  Zawsze radośnie witamy wolontariuszy i oferujemy im zajęcie zgodne z ich kwalifikacjami i predyspozycjami, przeszkolimy i pokażemy, jak pomagać skutecznie! Kontakt – codziennie od 8 do 19, w soboty od 9 do 13. 

To międzynarodowa akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet.

  • 16daysWedług badań ONZ, więcej kobiet ginie z powodu skierowanej przeciwko nim agresji i przemocy, niż umiera na raka.
  • Co najmniej jedna kobieta na trzy jest bita, zmuszana do seksu lub wykorzystywana w inny sposób.
  • Co piąta kobieta jest ofiarą gwałtu lub usiłowania gwałtu.
  • Około 130 mln kobiet na całym świecie zostało poddanych okaleczeniu żeńskich narządów płciowych.
  • Ponad 80% ofiar handlu ludźmi stanowią kobiety.

 

You may also like