VII Kongres Kobiet już za nami

IMG_6533„Jak nie my, to kto? Jak nie teraz, to kiedy?“, ponad siedem tysięcy kobiet zaanektowało warszawski Torwar 11 i 12 września 2015 r.
Nagrodę Różnorodności Kongresu Kobiet otrzymał premier Jerzy Buzek, natomiast laureatką Nagrody VII Kongresu Kobiet została jego bardzo zaangażowana działaczka, Agnieszka Graff. Debatowano o przyszłosci Polski w kontekście nadchodzacych wyborów (odwiedziły nas polityczki ugrupowań centroych i lewicowych, inne widocznie mają Polkom nic do zaoferowania). Ważne tematy Kongresu: ściągalnośc alimentów, prawa dziecka i matki, kobiety w biznesie, zdrowie kobiet, sytuacja młodych kobiet, aktywizacja kobiet 50+ i społeczności wiejskich, ekologia,  kobiety w służbach mundurowych, media bez kobiet. Pełna relacja na stronie Kongresu Kobiet
Postulaty VII Kongresu Kobiet i zdjęcia – poniżej:

1. Kongres Kobiet domaga się wdrożenia długofalowej polityki rodzinnej uwzględniającej różne modele rodziny i rodzicielstwa, konsultowania projektów zmian w tej polityce ze stroną społeczną i monitorowania efektów podejmowanych działań. A także: promowania aktywnego ojcostwa poprzez wydłużenie urlopów ojcowskich do dwóch miesięcy i wydzielenia z urlopu rodzicielskiego dwóch miesięcy do wykorzystania wyłącznie przez ojców.

2. Kongres Kobiet domaga się radykalnego zwiekszenia ściągalności alimentów (m.in. przez zmianę treści paragr. 209 Kodeksu Karnego) i podniesienia progu dochodowego, uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego do poziomu pracy minimalnej na jedną osobę w rodzinie.

3. Domagamy się zniesienia dyskryminacji w dostępie do leczenia niepłodności metodą in vitro (procedury powinny być dostępne dla wszystkich kobiet, pragnących zostać matkami!).

4. Domagamy się radykalnego zwiększenia liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, finansowanych z budżetu państwa.

5. Domagamy się wprowadzenia do szkół etyki oraz edukacji obywatelskiej. Powinny to być przedmioty praktyczne, które kształcą postawy obywatelskie, odpowiedzialne za zaangażowanie polityczne, cnoty tolerancji i szacunku dla innych oraz umiejętności niezbędne do brania udziału w debacie politycznej.

6. W celu uniknięcia seksualizacji dzieci (m.in. przez internet i kulturę masową) domagamy się wprowadzenia nowoczesnej edukacji seksualnej.

7. Domagamy się wprowadzenia przez instytucje rządowe i samorządowe budżetu wrażliwego na płeć (tzw. budżet genderowy). To budżet, który będzie brał pod uwagę potrzeby i problemy kobiet i dziewcząt – w którym podział środków będzie odzwierciedlać potrzeby w tym zakresie.

8. Domagamy się uznania wartości bezpłatnej pracy kobiet w sferze domowej (prace opiekuńcze) – chcemy zrównania ich uprawnień i świadczeń z tymi, jakie przysługują w sferze płatnej pracy zawodowej. Dotyczy to również wykonywania funkcji reprezentacyjnych przez kobiety – żony polityków, (np. przypadek pensji dla żony Prezydenta).

9. Domagamy się równego traktowania i równych szans w karierze i awansach na wyższe stanowiska w formacjach służb mundurowych.

10. Domagamy się wprowadzenia kwot w biznesie, jako elementu przejrzystych mechanizmów awansu w firmach, w pierwszej kolejności w Spółkach Skarbu Państwa.

11. Domagamy się wprowadzenia perspektywy kobiet do strategii rozwoju rogionów/województw, w tym rozwoju obszarów wiejskich w kontekscie finansowania z funduszy UE (w tym PROW).

12. Domagamy się wykorzystania potencjału kobiet w branży technologicznej i systemowego wsparcia dla kobiet o ambicjach technologicznych – edukacja, mentoring, praca.

13. Domagamy się wprowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach i na uczelniach rolniczych, obowiązkowego nauczania ekologicznych metod wytwarzania żywności dla zrównoważonego rozwoju.

14. Domagamy się promocji i poprawy wizerunku szkolnictwa zawodowego, które jest podstawą rozwoju nowoczesnej gospodarki. Sprawnie działający system edukacji zawodowej przyciągnie inwestorów, zmniejszy liczbę bezrobotnych wśród młodzieży, obniży ceny usług.

15. Domagamy się stworzenia Krajowego programu ds. przestrzegania praw dziecka w kontekście rodziny i państwa.

16. Domagamy się zaprzestania finansowania lekcji religii w szkołach publicznych ze środków publicznych.

17. Kongres Kobiet popiera słuszne protesty pielęgniarek i położnych. Domagamy się radykalnego zwiększenia ich zarobków i poprawy warunków pracy.
11209676_988819317807653_523062553162672996_n 11218904_877887638954439_6654651467654277762_n 11917494_1204254586255233_4588529257754970119_n 11988236_916535175062786_386393488414177821_n 11990511_916534985062805_5320070361252136036_n 12009648_877869918956211_1614801875626349858_n

You may also like