Porady wyjazdowe w lutym

Osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich rodziny zapraszamy do skorzystania z pomocy w punktach poradniczych na terenie województwa lubuskiego.
Zapraszamy do Czerwieńska, Jasienia, Kożuchowa, Krosna Odrzańskiego, Lubska, Nowej Soli, Nowogrodu Bobrzańskiego, Skwierzyny, Sulechowa, Szprotawy, Świebodzina i Żagania.

Czerwieńsk
M-GOPS, ul., Marii Rozwens 4, tel. 68 3278883, 692 064 061
prawnik: 21.02.15 r. (sobota), g. 9-13
psycholog: 21.02.15 r. (sobota), g. 9-13
Jasień
Urząd Miejski w Jasieniu, ul. XX-lecia 20, pokój 217, tel. 68 457 88 88, 692 064061
prawnik: 26.02.15 r. (czwartek), g. 16-20
psycholog: 12.02.15 r. (czwartek), g. 16-20
Kożuchów
Urząd Gminy w Kożuchowie, Rynek 1A, tel.: 68 3555943, 692 064061
prawnik: 13.02.15 i 27.02.15 r. (piątki), g. 16-20
psycholog: 13.02.15 r. (piątek), g. 16-20
Krosno Odrzańskie
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastów 10/H, tel.: 68 3833368, 692 064061
prawnik: 9. i 23.02.15 r.(poniedziałki), g. 17-20
psycholog: 23.02.15 r. (poniedziałek), g. 16-20
Lubsko
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Niepodległości 8, tel.: 68 4576255, 692 064 061
prawnik: 10.02.15 r. (wtorek), g. 15-20
psycholog: 24.02.15 r. (wtorek), g. 16-20
Nowa Sól
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piłsudskiego 65, tel. 68 457 43 33, 692 064 061
prawnik: 21.02.15 r. (sobota), g. 9-16
psycholog: 21.02.15 r. (sobota), g. 9-13
Nowogród Bobrzański
M-GOPS, ul. Ogrodowa 9, tel.: 68 327 68 43, 692 064 061
prawnik: 14.02.15 r. (sobota), g. 9-14
psycholog: 14.02.15 r. (sobota), g. 9-13
Skwierzyna
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Batorego 15, tel.: 95 717 09 28, 692 064 061
prawnik: 28.02.15 r. (sobota), g. 8:30-14:30
psycholog: 27.02.15 r. (piątek), g. 8:30-12:30
Sulechów
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 52, tel.: 68 478 22 44, 692 064 061
prawnik: 14.02.15 r. (sobota), g. 9-15
psycholog: 14.02.15 r. (sobota), g. 9-13
Szprotawa
Klub Integracji Społecznej, ul. Krasińskiego 23, tel.: 68 376 12 66, 692 064 061
prawnik: 14.02.15 r. (sobota), g. 9-17
psycholog: 14.02.15 r. (sobota), g. 9-13
Świebodzin
Świetlica Inicjatyw Twórczych, ul. Bramkowa 2, tel.: 692 064 061, 725 558 703
prawnik: 21.02.15 r. (sobota), g. 9-15
psycholog: 21.02.15 r. (sobota), g. 9-13
Żagań
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Śląska 1, pokój nr 7 i 9, tel. 68 477 77 75, 692 064 061
prawnik: 11. i 25.02.2015, (środy), g.15:30-19:00
psycholog: 25.02.2015, (środa), g.15:30-19:30
Logotyp_MS_z_godlem_w_orientacji_poziomej

You may also like