Apelujemy! Ratyfikujcie konwencję!

BABA podpisała sie pod apelem Stowarzyszenia Kongresu Kobiet o ratyfikację konwencji przeciwprzemocowej.

Apel o pilną ratyfikację Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet
i przemocy domowej

Co roku ponad 150 kobiet ginie z rąk domowych oprawców, 800 tysięcy jest ofiarami przemocy fizycznej i seksualnej, a – szacunkowo  około 4 milionów przemocy psychicznej i ekonomicznej. Ofiarami przemocy domowej są również dzieci, mężczyźni, ludzie starzy. Dla  setek tysięcy kobiet dom jest bardziej niebezpiecznym miejscem niż ulica, również dlatego, że przemoc domowa nie zawsze jest wykrywana. Kobiety boją się i wstydzą o niej mówić. Wiele z nich uważa, że przemoc jest czymś nieuniknionym, "naturalnym”, wpisanym w życie rodzinne.
 

Nieprawda! Każda osoba ma prawo do bezpieczeństwa i nietykalności cielesnej! Każda ma prawo do szczęścia i rozwoju! Przemoc domowa przekreśla te prawa i unieważnia je. Jest przyczyną cierpienia kobiet, dzieci, ludzi słabych, całych pokoleń, bo przemoc rodzi przemoc. Zerwijmy krąg przemocy!  Nazwijmy przemoc najbardziej perfidnym i okrutnym złem, które krzywdzi, kaleczy, niszczy jednostki, rodzinę  i społeczeństwo.
„Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” jest kompleksowym i skutecznym narzędziem walki z przemocą. Apelujemy do polskiego Sejmu o natychmiastową ratyfikację Konwencji! Jest ona potrzebna krzywdzonym kobietom, dzieciom, wszystkim ofiarom i świadkom przemocy. Nic nie usprawiedliwia opóźnień w ratyfikacji! Żaden pretekst nie jest wart cierpienia, krzywdy, zdrowia i życia  kobiet.

Organizacje pozarządowe działające na rzecz praw człowieka, równości kobiet i mężczyzn, budowy społeczeństwa obywatelskiego domagają się natychmiastowej ratyfikacji i urzeczywistnienia zapisów Konwencji.

„STOP” DLA PRZEMOCY! „TAK” DLA KONWENCJI!

lista organizacji, które podpisały apel – pod linkiem
http://kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/apel_kongresu_kobiet_i_organizacji_pozarzadowych_o_ratyfikacje_konwencji_antyprzemocowej
link do pełnego tekstu konwencji:
http://amnesty.org.pl/uploads/media/konwencja_przemoc_wobec_kobiet.pdf

You may also like