Fundujemy podręczniki szkolne!

Sieć pomocy ofiarom przestępstw (logo)Fundujemy podręczniki dzieciom z rodzin dotkniętych przemocą i przestępstwem. Jeśli przemoc została zgłoszona policji lub prokuraturze i dziecko lub jego rodzic ma status pokrzywdzonego, możemy sfinansować zakup podręczników. Pieniądze na ten cel pochodzą z kar finansowych nakładanych na przestępców wyrokami sądów, które spływają do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym (dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości). Ponadto fundujemy bony żywnościowe, bony na ubrania i środki higieny, opłacamy obdukcje i dopłacamy do opłat czynszowych. Warunkiem przyznania pomocy jest szkoda zaistniała w wyniku przestępstwa. Prosimy osoby pokrzywdzone o kontakt z BABĄ i wypełnienie pod okiem prawniczki wniosku o pomoc na ministerialnym druku. Decyzja o przyznaniu pomocy zapada w ciągu kilku dni. Szczegóły na
https://baba.org.pl/index.php/programy/osrodek-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem/

You may also like