Eurowybory!

euro22_maja_bzieloRozważ, czy nie byłoby warto zagłosowac na kobiety, które popierają postulaty Kongresu Kobiet! Rozważ i zagłosuj!

W zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego Kongres Kobiet będzie wspierał wszystkie kobiety-kandydatki, niezależnie od przynależności partyjnej i światopoglądu o ile uznają, promują i będą starały się wcielić w życie fundamentalne zasady Kongresu Kobiet.
 

 1. Działanie na rzecz szeroko rozumianej polityki równości i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji wobec kobiet.
 2. Wspieranie i stosowanie różnych mechanizmów (np. parytety i kwoty) wyrównujących szanse kobiet w sferze publicznej (polityka, media, zarządzanie).
 3. Działania przeciwko przemocy domowej, molestowaniu seksualnemu oraz różnym formom seksizmu i nietolerancji wobec kobiet.
 4. Działania na rzecz urealnienia praw reprodukcyjnych kobiet zwiększających możliwość decydowania o odpowiedzialnym macierzyństwie.
 5. Działania na rzecz wzmocnienia mechanizmów, instytucji oraz przemian w mentalności wspierających łączenie ról zawodowych i rodzicielskich (żłobki, przedszkola, elastyczny czas pracy, urlopy ojcowskie i inne).
 6. Działania na rzecz równych z mężczyznami zarobków za pracę równej wartości.
 7. Działania na rzecz zniesienia dyskryminujących kobiety przesądów i stereotypów (w edukacji, mediach, w kulturze masowej).
 8. Działania na rzecz egalitarnej demokracji, w której kobiety i mężczyźni będą mieli równe prawa, szanse i możliwości.
  OKRĘG nr 13 – LUBUSKO-ZACHODNIOPOMORSKIE

   

   
  Justyna Borzym, Polska Razem Jarosława Gowina, miejsce 3
   
  Dorota Chałat: SLD-UP, miejsce 5
   
  Jolanta Fedak, PSL, miejsce 1

   

   
  Magdalena Kasznia: Koalicja Europa Plus Twój Ruch, miejsce 10
   
  Magdalena Kochan: PO, miejsce 10
   
  Dorota Korczyńska: PSL, miejsce 3
   
  Ewa Koś: Partia Zieloni, miejsce 1
   
  Dorota Markiewicz: Koalicja Europa Plus Twój Ruch, miejsce 4
   
  Agnieszka Odachowska: PSL, miejsce 8
   
  Wiesława Osikowska, Partia Zieloni, miejsce 3
   
  Małgorzata Prokop-Paczkowska: Koalicja Europa Plus Twój Ruch, miejsce 2
   
  Arabella Wojtasiewicz: Partia Zieloni, miejsce 10

You may also like