Dyżur prawniczki w Kożuchowie

Sieć pomocy ofiarom przestępstw (logo)Zapraszamy do: Urząd Gminy w Kożuchowie, Rynek 1A, tel.: 68 355 59 43
Dziś,  11.04.14 r. (piątek), w godzinach 16-20
Bezpłatnych porad prawnych osobom poszkodowanym przestępstwem i przemocą oraz ich rodzinom udzielać będzie prawniczka BABY.
Prosimy pytać o możliwość pomocy materialnej!

Punkt porad prawnych i psychologicznych oraz pomocy materialnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem działa w ramach projektu określonego umową pomiędzy Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet BABA a Ministrem Sprawiedliwości, dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

You may also like