One Bilion Rising LUBUSKIE 14 lutego 2014, rynek zielonogórski

obr jako pierwszeTańczymy ponownie, w Walentynki, przeciw przemocy seksualnej wobec kobiet.
Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić, bez względu na to, gdzie jesteś, o której godzinie i jak wyglądasz. Wciąż jednak pokutują stereotypy krzywdzące ofiary przemocy seksualnej sugestią, że są współwinne gwałtu. Sprawca gwałci, bo upaja się przemocą, władzą i poniżeniem ofiary. Żądajmy ochrony kobiecych ciał i kobiecej godności. Zmieńmy nastawienie społeczne wobec przemocy seksualnej. Dość lekceważenia krzywdy dziewcząt i kobiet. Domagajmy się ukarania gwałcicieli. Tańczmy, solidaryzując się z ofiarami przemocy seksualnej.
Ubiegły rok: https://baba.org.pl/index.php/akcje/nazywam-sie-miliard-zielona-gora/
 

Organizacje kobiece szacują, że 2 na 5 kobiet dotknie przemoc seksualna. Większość kobiet doznaje niepożądanych zachowań na tle seksualnym – nagabywania, molestowania seksualnego, nieprzyzwoitych i raniących ich godność uwag, spotyka onanistów, ekshibicjonistów, autobusowych ocieraczy. Gwałt dotyka kobiety bez względu na ich wygląd, charakter, wykształcenie, pochodzenie społeczne, wiek czy religijność. Gwałciciel typuje na ofiarę kobietę z wyglądu i zachowania bezbronną i fizycznie słabszą. Wybiera miejsce tak, aby nikt mu nie przeszkodził – odludne, słabo uczęszczane, swoje lub ofiary mieszkanie. Sprawcy sprawia przyjemność obcowanie płciowe z kobietą, która tego nie chce, która się boi, płacze, broni się, prosi o litość, która się go brzydzi. Podnieca go przełamywanie jej oporu. Zdecydowana większość przestępców seksualnych znała swoje ofiary wcześniej. Ryzyko, że skrzywdzi Cię nieznajomy agresor jest dużo mniejsze, niż że zrobi to ktoś, kogo znasz i komu ufasz.
 

nazywamsiemilirad_zielonagoraPrzestępstwo zgwałcenia jest w Polsce ścigane z urzędu. Nie jest już konieczny wniosek osoby pokrzywdzonej. Aby organy ścigania ścigały sprawcę – muszą o zaistnieniu przestępstwa wiedzieć. Wezwij Policję jak najszybciej, udaj się na komisariat i złóż zawiadomienie o przestępstwie lub zawiadom prokuraturę pisemnie. Pamiętaj, że część dowodów można zebrać najwyżej dobę po gwałcie. Nawet, gdy nie zostałaś pobita musisz zasięgnąć pomocy lekarskiej. Szybka pomoc lekarska pomoże Ci uniknąć zakażenia wirusem HIV. W przypadku kontaktów heteroseksualnych kobiety są bardziej niż mężczyźni narażeni na zakażenie, także żółtaczką typu C. Zażądaj od lekarza, aby przepisał Ci tabletkę zapobiegającą zajściu w ciążę, którą musisz zażyć w ciągu 72 godzin po zgwałceniu. Jeśli w wyniku gwałtu zaszłaś w ciążę – masz prawo przerwać ją legalnie i bezpłatnie. Pamiętaj, że, aby zaistniało przestępstwo zgwałcenia, nie musiało dojść do siłowego wymuszenia stosunku – można Cię było zastraszyć bądź zniewolić narkotykiem – warunkiem gwałtu jest Twoja jednoznaczna odmowa odbycia stosunku.

 

Masz prawo do przesłuchania Cię tylko raz podczas całego postępowania. Przesłuchanie powinno się odbywać w odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeniach. Twoje zeznania zostaną  zarejestrowane poprzez urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk. Na posiedzeniu sądu podczas przesłuchania Cie, będzie oprócz składu sędziowskiego obecny tylko prokurator, obrońca oskarżonego oraz pełnomocnik osoby pokrzywdzonej (o ile zostanie ustanowiony). Dźwięk i obraz zarejestrowany podczas Twoich zeznań będzie odtwarzany na rozprawie sądowej oraz zostanie odczytany protokół przesłuchania. Tylko w wyjątkowych sytuacjach możesz być przesłuchana na rozprawie sądowej i to za pomocą telekonferencji bez konieczności spotkania się ze sprawcą przemocy na sali sądowej. Jeżeli w chwili przesłuchania nie ukończyłaś 15 lat, przesłuchana możesz być jedynie wyjątkowo i tylko wówczas, gdy zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Biegły psycholog uczestniczący przesłuchaniu musi być tej samej płci co Ty. Możesz prosić sąd o wyznaczenie Ci pełnomocnika z urzędu, który w Twoim imieniu będzie składał wnioski dowodowe i zadawać pytania. Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego masz prawo złożyć wniosek o umożliwienie Ci występowania w roli oskarżycielki posiłkowej, co daje Ci prawo do składania wniosków dowodowych i zadawania pytań, ale także składania środków odwoławczych od wyroku.

You may also like