Dzień wolontariuszki i wolontariusza

hand+on+shoulderDziękujemy!

Bez Was nie byłoby BABY!

Bez Waszego entuzjazmu, ofiarności i bezinteresowności nie byłoby skutecznej pomocy wszystkim potrzebującym!

 

You may also like