Dyżury w czerwcu poza Zieloną Górą

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych w Sulechowie, Szprotawie, Kozuchowie, Krośnie Odrzańskim, Nowogrodzie Bobrzańskim, Żaganiu, Lubsku i Jasieniu. Terminarz w Zielonej Górze bez zmian.
Więcej poniżej
:

Filia OPOPP w Żaganiu (w ramach projektu WIR SPOP)
Zapraszamy do: ŻARL, ul. Jana Pawła II 15/1, tel.: (68) 4771083
prawniczka: 6 i 20 czerwca 2013 (czwartki), godz. 9-14
psycholożka: 13 czerwca 2013 (czwartek) godz. 12:30-16:30

Filia OPOPP w Jasieniu (w ramach projektu WIR SPOP)
Zapraszamy do: Urząd Miejski, ul. XX- lecia 20, I piętro, tel. (68) 4578872
prawniczka: 26 czerwca 2013 (środa), godz. 11-16
psycholożka: 6 czerwca 2013 (czwartek) godz. 8-12

Filia OPOPP w Lubsku (w ramach projektu WIR SPOP)
Zapraszamy do: Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Niepodległości 8, tel.: (68) 4576255
prawniczka: 3 i 17 czerwca 2013 (poniedziałki) godz. 9-14

Punkt porad w Sulechowie (w ramach FPOPPiPP)
Zapraszamy do: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 52, tel.: 68 4782244
prawniczka: 15 czerwca 2013 (sobota), godz. 9-16
psycholożka: 15 czerwca 2013 (sobota), godz. 9-13

Punkt porad w Kożuchowie (w ramach FPOPPiPP)
Zapraszamy do: Urząd Gminy, Rynek 1A, tel. 68 3555943
prawniczka: 19 i 26 czerwca 2013 (środa), godz. 16-19:30
psycholożka: 12 czerwca 2013 (środa) godz. 15-19

Punkt porad w Nowogrodzie Bobrzańskim (w ramach FPOPPiPP)
Zapraszamy do: M-GOPS, ul. Ogrodowa 9, tel. 68 3276843
prawniczka: 15 czerwca 2013 (sobota), godz. 9-16
psycholożka: 6 i 13 czerwca (czwartek) godz. 17-19

Punkt porad w Krośnie Odrzańskim (w ramach FPOPPiPP)
Zapraszamy do: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastów 10/H, tel. 68 3833368
prawniczka: 13 i 27 czerwca 2013 (czwartek) godz. 16-19:30
psycholożka: 20 czerwca 2013 (czwartek) godz. 13-17

Punkt porad w Szprotawie (w ramach FPOPPiPP)
Zapraszamy do: Ośrodek Pomocy Społecznej, (Klub Integracji Społecznej), ul. Krasińskiego 23, tel. 68 3761266
prawniczka: 8 czerwca 2013 (sobota) godz. 9-16
psycholożka: 27 czerwca 2013 (czwartek) godz. 13-17

Punkty porad i filie OPOPP są finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości i Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Działalność Ośrodka OPOPP w Zielonej Górze, a także pomoc osobom pokrzywdzonym w Zielonej Górze została dofinansowana ze środków Miasta Zielona Góra.

You may also like