Panie premierze!

Wzywamy rząd polski do szybkiej ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja zapewnia ofiarom skuteczną ochronę, czyniąc ich bezpieczeństwo absolutnym priorytetem. Pełni również funkcje prewencyjne poprzez wskazanie na społeczne i kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet, rodzin i dzieci oraz zobowiązanie państwa do ich eliminacji. Dzięki wprowadzeniu w życie Konwencji będziemy nie tylko skuteczniej chronić ofiary i karać sprawców, ale także zapobiegać zjawisku przemocy wobec najsłabszych. Każdy dzień opóźnienia prac nad ratyfikacją Konwencji to dzień cierpień tysięcy bezbronnych ofiar. Przerwijmy krąg przemocy i bezradności. Ratyfikujmy Konwencję jak najszybciej!
Pomóż nam zbierać podpisy.
Tekst petycji wystosowanej przez Kongres Kobiet Polskich i formularz do zbierania podpisów w załaczniku.
Przyłącz się, nie możemy być bierne/bierni w obliczu cierpienia i krzywdy.
 

You may also like