Pomagamy! Zapraszamy do korzystania!

W pierwszym kwartale 2013 roku udzieliłyśmy bezpłatnych porad prawnych – 399 osobom, psychologicznych – 67 osobom.
Przypominamy, że osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielamy także pomocy materialnej w zakresie:
1. pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia
2. finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal
mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby
3. dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
4. finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
5. pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.
Prosimy się z nami kontaktować!

 

You may also like