Tydzień Pomocy!

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony przez BABĘ czeka na wszystkich potrzebujących pomocy  w Zielonej Górze od poniedziałku do piątku w godzinach
10-18 i w sobotę od 10 do 13. Zapraszamy na dyżury specjalistów wielu dziedzin i po odbiór publikacji Stowarzyszenia BABA oraz Mininsterstwa Sprawiedliwości.
Zapraszamy do prawników BABY i OPOPP oraz radców prawnych zrzeszonych w OIRP, psychologów i pedagogów Regionalnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego, komornika i kuratorów zadowodwych oraz policjantów.
Ponadto…
 

Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim organizuje 25.02.2013 Punkt
Konsultacyjny czynny od godz. 9. 00 do 14.00. Z porad będzie można
skorzystać osobiście przychodząc do punktu, telefonicznie dzwoniąc na
specjalny numer telefonu: 95 7 115 214 oraz drogą e-mailową pisząc na adres
marta.mielcarek@lubuskie.uw.gov.pl. W punkcie będą dyżurowali m.in.
specjaliści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp., Stowarzyszenia Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych,
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Będzie
można ponadto skorzystać z porad i informacji udzielanych przez pracowników
Wydziału Polityki Społecznej, m.in. w sprawach związanych z funkcjonowaniem
systemu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, systemu
opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, świadczeń rodzinnych, wspierania
rodziny i pieczy zastępczej, wsparcia osób niepełnosprawnych, bezdomnych.
Zostaną udostępnione bezpłatne poradniki i ulotki informacyjne z różnych
dziedzin.
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, Placówka Straży Granicznej w
Zielonej Górze-Babimoście (65-47 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 12)
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę pod numerem Tel. 683295800 (szczególnie
w sprawach dotyczących handlu ludźmi, prostytucji, pracy niewolniczej, także
zgłoszenia od cudzoziemców).
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze oraz podległe prokuratury rejonowe
również weźmie udział w Tygodniu. Prokuratorzy wyznaczeni przez kierowników
poszczególnych jednostek będą pełnić w godzinach pracy dyżury osobiste i
telefoniczne w siedzibach prokuratur. W najbliższym czasie zostaną
udostępnione na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej numery telefonów
kontaktowych dyżurnych prokuratorów poszczególnych jednostek.
Okręgowa Rada Adwokacka uczestniczy w Tygodniu, dzięki adwokatom dyżurujacym pro bono w swoich kancelariach.
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. organizuje punkty konsultacyjne
na terenie całego województwa zgodnie z załączonym wykazem.
w Tygodniu żywy udział weźmie Zespół Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznych Powiatu Żarskiego (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w
Żarach oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Lubsku) wraz z Lubuskim
Ruchem na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar". Podmiotami wspomagającymi będą
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Jasienia "Jasienianki", Sąd Rejonowy w
Żarach, Komenda Policji w Żarach i Lubsku.
Przebieg:
Punkty konsultacyjne
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żarach, ul. Wrocławska 5 –
psycholodzy, pedagodzy
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubsku, ul. Pokoju 1c – psycholodzy,
pedagodzy
Od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 17.00 i w sobotę od 8.00 do
13.00
Dodatkowe punkty konsultacyjne na terenie poradni w Żarach:
25.02.12 15.00 – 17.00 Pani Sędzia
26.02.13 15.00 – 17.00 Policjant
27.02.13 15.00 – 17.00 Kurator Sądowy
28.02.13 15.00 – 17.00 Prawnik
Dodatkowy punkty konsultacyjny na terenie poradni w Lubsku:
1.03.2013 15.00 – 17.00 Prawnik
1.03.13 15.00 – 17.00 Policjant.
Poza tym wszystkim szkołom podstawowym powiatu żarskiego zostały
zaproponowane pogadanki dla uczniów w ramach lekcji wychowawczych na temat
pomocy osobą pokrzywdzonym przestępstwem.
Szkoły dostaną przygotowaną przez Zespół Poradni ulotkę na temat pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubsku 1.03.2013r. o godz. 10.00
odbędzie się spotkanie dla pedagogów szkolnych na wyżej wymieniony temat z
psychologiem, pedagogiem, policjantem, prawnikiem oraz z pracownikami
ośrodków pomocy społecznej.
W Lubsku odbędzie się w dniu 27.02.2012r. spotkanie dla rodziców w świetlicy
"Barka" z prawnikiem, policjantem, psychologiem oraz pedagogiem.
Wszystkie informacje na temat Tygodnia będziemy sukcesywnie zamieszczać na
naszej stronie internetowej.

You may also like