Gratulujemy!

Wyniki Konkursu na materiał dziennikarski Media Równych Szans
Biuro Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania oceniło materiały dziennikarskie nadesłane przez polskich dziennikarzy. Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych materiałów prasowych, radiowych oraz telewizyjnych, podejmujących problematykę grup dyskryminowanych lub przyczyniających się do przełamywania stereotypów, likwidacji dyskryminacji i promocji różnorodności. Laureatką w kategorii MIKROFON została Magdalena Steciąg z Radia Zielona Góra za materiał "Makoffska łapie za słówka". Gratulujemy i prosimy o więcej.

 

You may also like