IV Lubuski Kongres Kobiet

Ruszyła rejestracja na IV Lubuski Kongres Kobiet, który odbędzie się 19 września 2012 r. Spotkanie przebiegać będzie pod hasłem „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w Filharmonii Zielonogórskiej. Wśród zaproszonych gości jest m. in. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania. Organizatorami Kongresu są: Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze. Program Kongresu pod linkiem.
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres email kongres@frdl.org lub faksem na numer 68 45 32 209/ 68 45 32 292/ 68 45 32 293 lub dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 9 do dnia 14 września 2012 r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.frdl.org i pod linkiem.

You may also like