Filie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Sieć pomocy ofiarom przestępstw (logo)Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  w Zielonej Górze otworzył 3 filie, zapraszamy potrzebujących pomocy do korzystania z bezpłatnych porad w Żaganiu, Jasieniu i Lubsku.

Filia OPOPP w Żaganiu

Psycholog:   22 lutego 2012 (środa), godz. 9:00 – 13:00
Prawnik:      23 lutego 2012 (czwartek), godz. 9:00 – 14:00
29 lutego 2012 (środa), godz. 9:00 – 14:00
Zapraszamy do: ŻARL, ul. Jana Pawła II 15/1, tel.: (68) 4771083

Filia OPOPP w Jasieniu

Prawnik:      22 lutego 2012 (środa), godz. 9:00 – 14:00
Psycholog:   24 lutego 2012 (piątek), godz. 10:30 – 14:30
Zapraszamy do: Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, ul. Okrzei 9, tel. (68) 3710735

Filia OPOPP w Lubsku

Prawnik:      17 lutego 2012 (piątek), godz. 9:00 – 14:00,
24 lutego 2012 (piątek), godz. 9:00 – 14:00
Zapraszamy do: Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Niepodległości 8, (68) 4576255

You may also like