Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA i Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Górze w dniach 21.02. – 26.02.2011 obchodzić będą Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to akcja podjęta by przypominać o cierpieniu i potrzebie ochrony interesów osób pokrzywdzonych przemocą, jak również o konieczności niesienia im pomocy. Założeniem akcji jest to, aby każdy mógł uzyskać informację na temat uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu lub o sposobie załatwienia swojej sprawy.
Akcja ta odbywać się będzie pod egidą Ministerstwa Sprawiedliwości , we współpracy z Prokuraturą Rejonową w Zielonej Górze, Świebodzinie ,Żarach, Krośnie Odrzańskim i Wschowie, Kuratorem Okręgowym oraz Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze ,Komendą Policji w Zielonej Górze i Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze.
A oto „harmonogram-porad.pdf”  odbywających się w trakcie Tygodnia w naszej siedzibie w Zielonej Górze, Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego).

Nasze telefony to:68-4571045, 68-4549232, 692064061.

Dyżury specjalistów
poniedziałek-piątek 10.00-18.00
sobota 10.00-13.00

Dodatkowo podajemy zakres porad specjalistów w ramach akcji:

Psycholog i pedagog ROD-K: poradnictwo okołorodzinne, a w szczególności :
-w jakich sytuacjach szukać pomocy, gdzie/u kogo;
-tryb i przebieg postępowania w Sądzie rodzinnym;
-charakter i przebieg badań rodziny w ROD-K.

Kurator dla dorosłych:
-porady dla osób (i ich rodzin) skazanych z warunkowym zawieszeniem kary pozbawienia wolności
-porady dot. osób, które zostały warunkowo przedterminowo zwolnione z zakładu karnego.

Kurator rodzinny:
-porady związane z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym
-porady związane z postępowaniem w sprawach nieletnich.
Poza tym prokuratorzy Prokuratury Rejonowej  w Świebodzinie (ul.Poznańska 10 ) ,w Żarach (ul.Górnośląska 17 oraz telefonicznie pod numerem 68-3639362) w Krośnie Odrzańskim (ul. Piastów 10a p.211, tel. 68-3838930, 68-3838932) i Wschowie (ul.Garbarska 11, tel. 65-5407985) będą pełnić dyżury w  dniach 21.-25.02.2011 w godzinach 7.30-15.30 i udzielać porad i informacji wszystkim zainteresowanym.
Także adwokaci w Gorzowie Wielkopolskim będą pełnić dyżury w swoich kancelariach, a mianowicie:
Natasza Jemielity i Mikołaj Płaczek poniedziałek-piątek w godzinach 15-17, kancelaria
adwokacka, ul. Dąbrowskiego 35/1

Jerzy Jemielity, 21,22,25 lutego w godzinach 11-13, kancelaria adwokacka, ul. Sikorskiego 7.
Dyżury specjalistów podczas Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw
<a href=”http://lex.pl/pokrzywdzeni/pdf/plakat%20mp.pdf”>w innych miejscowościach. </a>

<a href=”http://lex.pl/pokrzywdzeni”>LEX.pl/pokrzywdzeni</a>

<a href=”http://www.pokrzywdzeni.gov.pl”>pokrzywdzeni.gov.pl</a>

You may also like