Nagroda dla BABY Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznała nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, 10 nagród indywidualnych i 10 nagród zespołowych. W 2009 roku zgłoszono 173 wnioski o nagrody (72 kandydatury indywidualne i 101 kandydatur zespołowych) Jedną z nagród zespołowych otrzymała BABA Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej BABA została przedstawiona następująco:

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba” w Zielonej Górze – za rozwój świadomości prawnej wśród społeczności objętej zadaniem statutowym organizacji, propagowanie praw i wolności człowieka, w szczególności praw kobiet. Stowarzyszenie działa od 2000 r. Najważniejsza w jego działalności była realizacja kompleksowego, obejmującego 3 projekty „Programu profilaktyki i pomocy dla osób zagrożonych i pokrzywdzonych przestępstwem”. Celem programu jest stworzenie możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz profilaktyki dla młodzieży szkolnej. Program skierowany jest głównie do osób ubogich, słabo wykształconych, bezradnych. Projekt numer 1 pn. „Bądź wolna od molestowania i przemocy seksualnej” skierowany był do młodych kobiet. Objęto szkoleniem 40 grup uczniów szkół średnich. Projekt numer 2 pn. „Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem” obejmował udzielanie porad prawnych i psychologicznych osobiście lub za pomocą Internetu. W ramach projektu numer 3 pn. „BABA w terenie” udzielane są porady prawne i obywatelskie w 6 miejscowościach województwa lubuskiego.

To uzasadnienie przyznania nam nagrody specjalnej. Spośród 10 nagród zespołowych tylko jedna została przyznana organizacji pozarządowej, a nie jednostce budżetowej. To wyjątkowe osiągnięcie, bo w BABIE nie ma etatów, to nie jest praca zawodowa członkiń, bez wolontariuszy BABA by nie istniała. A jednak możemy pochwalić się dokonaniami dostrzeganymi z perspektywy krajowej i nagradzanymi. W 2007 roku BABA otrzymała wyróżnienie w konkursie „Społecznik Roku”, w 2008 roku prezeska BABY otrzymała nagrodę HOMINI BONO od Radia Zachód. W tym roku nagrodziło nas Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Artykuł Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej

You may also like