Kategorie NGO – Zarządzanie

Ochrona zabytków,Ochrona miejsc kultu,Ruchy miejskie,Pamięć i historia,Literatura i kultura,Turystyka i krajoznawstwo,Kultura miejska,Kultura wysoka,Wsparcie ubogich,Wsparcie bezdomnych,Działalność charytatywna,Streetworking,Jadłodajnie,Wsparcie osób wychodzących z nałogów,Ochrona zwierząt dzikich,Ochrona zwierząt domowych,Pielęgnacja zwierząt,Obserwacja zwierząt,Ochrona przyrody,Ochrona klimatu,Prawa kobiet,Prawa dzieci,Prawa człowieka,LGBT+,Antydyskryminacja,Przeciwdziałanie przemocy,Obrona praworządności,Pomoc ofiarom przemocy,Poradnictwo prawne,Poradnictwo obywatelskie,Coaching,Wsparcie psychologiczne,Wsparcie młodzieży z trudnościami,Korepetycje dla dzieci,Korepetycje dla młodzieży,Opieka nad dziećmi,Prace porządkowe,Pomoc osobom niepełnosprawnym,Ochrona zdrowia,Pielęgnacja chorych,Wsparcie seniorów,Samorozwój seniorów,Muzyka,Grafika,Obsługa komputera,Praca biurowa,Transport,Praca zdalna,Walka z pandemią,Organizacja protestów/eventów