EMAIL- Deaktywacja NGO

Szanowni
Wasza organizacja:
[Organizacja]
została usunięta z programu „Ł@czymy Pomagaczy” ze strony baba.org.pl
BABA