Pomagamy pomagaczom

Obraz na www

MOBILNE WSPARCIE DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY

W latach 2008 - 2015 roku w ramach kolejnych umów z Ministerstwem Sprawiedliwości na terenie województwa lubuskiego niosłyśmy interdyscyplinarną pomoc ofiarom przemocy i przestępstw oraz ich rodzinom, niwelując skutki doznanej traumy i przywracając dobrostan życiowy. W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem współpracujemy z szeroko rozumianą pomocą społeczną i wymiarem sprawiedliwości. Chcemy upowszechnić i promować wypracowane wieloletnim doświadczeniem dobre praktyki w ramach tej współpracy, praktyki profilaktyczne i pomocowe (ścieżki wyjścia z kryzysu) kierowane do dorosłych i dzieci oraz wesprzeć merytorycznie i superwizyjnie pracowników instytucji pracujących z ofiarami przemocy oraz osobami z rodzin z problemem alkoholowym. Stworzyłyśmy mobilną grupę specjalistów, która dotrze do placówek pomocowych na terenie województwa, odpowie lub rozpozna i odpowie na lokalne potrzeby i wesprze tak zwanych pomagaczy. W skład grupy wchodzą: prawniczki, psycholożki i psychoterapeutki, trenerki i coach. Projekt realizujemy na terenie województwa lubuskiego w jednostkach zainteresowanych wzmocnieniem merytorycznym pracy osób świadczących pomoc potrzebującym. Zainteresowanych prosimy o kontakt do BABY. Projekt realizujemy dzięki wsparciu województwa Lubuskiego.

Nasze Stowarzyszenie prowadzi w Zielonej Górze wojewódzki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw nadzorowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz 12 punktów poradniczych. Wiele osób zwraca się do nas, obawiając się jednocześnie, że nie udzielimy im pomocy, ponieważ sygnalizuje problem  w rodzinie, ale nie ma żadnych spraw w toku. Naszą misją jest ochrona rodziny – kobiety i jej dzieci (b. rzadko mężczyzny i jego dzieci), ich bezpieczeństwa prawnego, psychologicznego, ekonomicznego, poczucia spoistości i poczucia wartości własnej. Dopiero rozmowa z doświadczonym pomagaczem pomaga beneficjentom sformułować właściwie pytanie i właściwy problem – zapewnienie pełnej ochrony prawnej rodzinie. Potrzeba specjalnych technik rozmowy, żeby zaistniała efektywna komunikacja, żeby osoba szukająca pomocy nie miała poczucia, że tylko „obija” się o instytucje pomocowe, a pomóc i tak jej nikt nie pomoże.
Problem braku wiedzy prawnej dotyczy zarówno beneficjentów naszej pomocy, jak i samych pomagaczy. Z myślą przede wszystkim o tych ostatnich powstały nasze dwie broszury.

okładka pomAGAMChcemy zniwelować brak wiedzy prawnej po obu stronach: pomagacz – pokrzywdzony. Jest to swoiste szkolenie kaskadowe – przekazujemy wiedzę i metody pracy z beneficjentem wypracowane podczas wielu szkoleń i warsztatów dla pracowników i wolontariuszy, z których skorzystałysmy przez wiele lat.  Ta wiedza nie może być zarezerwowana tylko dla nas oraz osób szczególnie zainteresowanych problemem, musi być powszechna i dostępna najbardziej potrzebującym i najczęściej pomagającym.   
Broszura "Pomóc? Trzeba wiedzieć - jak?" omawia kwestie prawne, socjologiczne i psychologiczne udzielania pomocy i wsparcia. Broszura skierowana jest do pracowników wszelkiego typu placówek pomocowych, do których mogą trafić osoby pokrzywdzone, straumatyzowane, nieporadne, potrzebujące wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, socjalnej i finansowej. Przekazuje garść informacji pomagających udzielić efektywnej pomocy, rad przydatnych do prawidłowej oceny sytuacji, w jakiej mogą znajdować się osoby potrzebujące wsparcia, wskazówek – jak nawiązać z nimi kontakt umożliwiający porozumienie i wzajemne zrozumienie intencji i celów.

Broszura "Pomagam świadomie" skupia się na aspektach prawnych pomocy osobom nieletnim. Ze wstępu autorki Agaty Tront: "Broszura skierowana jest do pracowników wszelkiego typu placówek edukacyjnych oraz innych instytucji, w których przebywają dzieci. Adresatami nie są organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Jej celem jest udostępnienie wymienionym adresatom podstawowych informacji dotyczących kształtowania się sytuacji prawnej i faktycznej dzieci oraz skutków z nimi związanych, a także zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa dzieci przebywających wśród dorosłych poza środowiskiem domowym. W broszurze zawarto zbiór podstawowych informacji przydatnych do prawidłowej oceny sytuacji, w jakiej mogą znajdować się dzieci przebywające w w/w placówkach, oraz do skutecznego reagowania w razie potrzeby przez osoby wykonujące obowiązki służbowe. W sytuacjach wymagających interwencji, instytucjami właściwymi, do których należy się zwrócić są w szczególności: sąd, policja i prokuratura, mogą być to również właściwe ośrodki pomocy społecznej".

Kliknij na broszurę - otworzy się jej treść.

Autorkami naszych broszur są: Agata Tront, Dorota Zubrzycka-Urbańska, Marta Marzec, Ilona Motyka i Anita Kucharska-Dziedzic.

logo lubuskieObie broszury powstały dzięki dofinansowaniu przeznanemu przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

 

W 2016 roku broszurę "Pomóc? Trzeba wiedzieć - jak" wydałysmy dzięki dofinansowaniu Miasta Zielona Góra. Przeszkoliłyśmy także do pracy z osobami straumatyzowanymi grupę wolontariuszek. 
pomóc trzeba wiedzieć jakPomagamy Pomagaczom-page-001