Pomagamy pomagaczom

Obraz na www

MOBILNE WSPARCIE DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POMOCY

Od 18 lat pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i przemocą, od 10 lat - takze tym, którzy świadczą pomoc: pomagaczom, wolontariuszom. Szkolimy i dzielimy sie naszą wiedzą, umiejętnościami naszych specjalistek z róznych dziedzin. Wiemy, że praca w obszarze pomocy społecznej, rewalidacji, resocjalizacji i wsparcia jest pracą i trudną, i wyczerpującą psychicznie.
W latach 2008 - 2015 roku w ramach kolejnych umów z Ministerstwem Sprawiedliwości na terenie województwa lubuskiego niosłyśmy interdyscyplinarną pomoc ofiarom przemocy i przestępstw oraz ich rodzinom, niwelując skutki doznanej traumy i przywracając dobrostan życiowy. W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem współpracujemy z szeroko rozumianą pomocą społeczną, organami ścigania, wymiarem sprawiedliwości i samorządami prawniczymi. Chcemy upowszechnić i promować wypracowane wieloletnim doświadczeniem dobre praktyki w ramach tej współpracy, praktyki profilaktyczne i pomocowe (ścieżki wyjścia z kryzysu) kierowane do dorosłych i dzieci oraz wesprzeć merytorycznie i superwizyjnie pracowników instytucji pracujących z ofiarami przemocy oraz osobami z rodzin z problemem alkoholowym. 
Stworzyłyśmy mobilną grupę specjalistów, która dotrze do placówek pomocowych na terenie województwa, odpowie lub rozpozna i odpowie na lokalne potrzeby i wesprze tak zwanych pomagaczy. W skład grupy wchodzą: prawniczki, psycholożki i psychoterapeutki, pedagożki, trenerki i coache. Zadanie realizujemy na terenie województwa lubuskiego w jednostkach zainteresowanych wzmocnieniem merytorycznym pracy osób świadczących pomoc potrzebującym oraz wsparciem psychologicznym osób, u których pojawia sie wypalenie zawodowe, które potrzebują superwizji. Zainteresowanych prosimy o kontakt do BABY.

okładka pomAGAMNasze Stowarzyszenie prowadzi w Zielonej Górze wojewódzki Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw oraz 14 punktów poradniczych (obecnie dzięki dotacji samorzadu wojewódzkiego oraz Fundacji im. Stefana Batorego). Wiele osób zwraca się do nas, obawiając się jednocześnie, że nie udzielimy im pomocy, ponieważ sygnalizuje problem  w rodzinie, ale nie ma żadnych spraw w toku. Naszą misją jest ochrona rodziny – kobiety i jej dzieci (b. rzadko mężczyzny i jego dzieci), ich bezpieczeństwa prawnego, psychologicznego, ekonomicznego, poczucia spoistości i poczucia wartości własnej. Dopiero rozmowa z doświadczonym pomagaczem pomaga beneficjentom sformułować właściwie pytanie i właściwy problem – zapewnienie pełnej ochrony prawnej rodzinie. Potrzeba specjalnych technik rozmowy, żeby zaistniała efektywna komunikacja, żeby osoba szukająca pomocy nie miała poczucia, że tylko „obija” się o instytucje pomocowe, a pomóc i tak jej nikt nie pomoże.
Problem braku wiedzy prawnej dotyczy zarówno beneficjentów naszej pomocy, jak i samych pomagaczy. Z myślą przede wszystkim o tych ostatnich powstały nasze  broszury poświęcone różnym problemom, które dręcza obywateli i całe rodziny. Kliknij w okładkę, zeby przeczytać zawartość. Broszura "Pomóc? Trzeba wiedzieć - jak?" omawia kwestie prawne, socjologiczne i psychologiczne udzielania pomocy i wsparcia. Broszura skierowana jest do pracowników wszelkiego typu placówek pomocowych, do których mogą trafić osoby pokrzywdzone, straumatyzowane, nieporadne, potrzebujące wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, socjalnej i finansowej. Przekazuje garść informacji pomagających udzielić efektywnej pomocy, rad przydatnych do prawidłowej oceny sytuacji, w jakiej mogą znajdować się osoby potrzebujące wsparcia, wskazówek – jak nawiązać z nimi kontakt umożliwiający porozumienie i wzajemne zrozumienie intencji i celów. autorkami broszury są Anita Kucharska-Dziedzic, Marta Marzec, Ilona Motyka, Dorota Zubrzycka-Urbańska.

Broszura "Pomagam świadomie" skupia się na aspektach prawnych pomocy osobom nieletnim. Ze wstępu autorki Agaty Tront: "Broszura skierowana jest do pracowników wszelkiego typu placówek edukacyjnych oraz innych instytucji, w których przebywają dzieci (...). W broszurze zawarto zbiór podstawowych informacji przydatnych do prawidłowej oceny sytuacji, w jakiej mogą znajdować się dzieci przebywające w w/w placówkach, oraz do skutecznego reagowania w razie potrzeby przez osoby wykonujące obowiązki służbowe. W sytuacjach wymagających interwencji, instytucjami właściwymi, do których należy się zwrócić są w szczególności: sąd, policja i prokuratura, mogą być to również właściwe ośrodki pomocy społecznej".
W 2016 roku broszurę "Pomóc? Trzeba wiedzieć - jak" wydałyśmy dzięki dofinansowaniu Miasta Zielona Góra. Przeszkoliłyśmy także do pracy z osobami straumatyzowanymi grupę wolontariuszek. 
pomóc trzeba wiedzieć jakPomagamy Pomagaczom-page-001

 

 

 

 

 

 

 

Polecamy także uwadze Państwa nasze kolejne broszury przydatne w pracy pomagacza:

Broszura "Pomagam świadomie (nowe wyzwania)" omawia sposoby radzenia sobie i ścigania przestępstw i przemocy motywowanych ślepą nienawiścią i stosunkowo nowych w polskiej rzeczywistości karno-sądowej. W naszym otoczeniu coraz więcej jest osób, które doświadczyły nękania, coraz więcej nękających w sieci, myślacych że są bezkarni i anonimowi. Jak ścigać stalkerów i cyberstalkerów, jak bronić naszego prawa do prywatności, jak bronić sie przed mową nienawiści? Podajemy takze wzory pism procesowych. Autorkami broszury są: Izabela Dzyr, Milena Krawczonek, Anita Kucharska-Dziedzic, Idalia Łyczkowska, Anna Respondek. 

 

Broszura "Jeśli dziecku dzieje sie krzywda... a Ty to widzisz lub o tym wiesz" wydana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze omawia modele reakcji na krzywdę dziecka do powielenia przez wszystkich obywateli zatroskanych o bezpieczeństwo dzieci.  Jest w niej opisywana ścieżka pomocowa obierana zgodnie z prawem przez: nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej, policjantów, prokuratorów, sędziów i kuratorów.
zapraszamy do lektury, autorką publikacji jest prezeska BABY dr Anita Kucharska-Dziedzi
c.
 

Niniejsza broszura omawia kwestie konsekwencji dla rodziny choroby alkoholowej rodzica. Konsekwencje dla życia teraźniejszego i późniejszego dzieci. Omawiamy kwestie prawne i psychologiczne, podajemy modele wyjścia z kryzysu, informujemy o przepisach, wskazujemy, gdzie i z czym można sie zwrócić, instruujemy, jak pokonać procedury. Autorkami broszury są minika Kawka i Dorota Zubrzycka-Urbańska

 

 

Broszury powstały dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Zarząd Województwa Lubuskiego, Miasto Zielona Góra oraz Fundację im. Stefana Batorego. Dziękujemy
logo lubuskie