16 dni przeciwko przemocy

W ramach naszej wspólnej akcji "16 dni przeciw przemocy" z zaprzyjaźnionymi instytucjami, odbędą się bezpłatne  dyżury kuratorów i funkcjonariuszy Policji.

Osoby zainteresowane rozmową z kuratorem
serdecznie zapraszamy do:

 • siedziby BABY, ul. Stary Rynek 17 w Zielonej Górze w dniach:
  30.11.2016,  godz. 10.00 – 11.00
  05.12.2016,  godz. 11.00 – 12.00
  07.12.2016,  godz. 10.00 – 11.00
 • Sądu Rejonowego ul. Słowiańska 2, I piętro
  01.12.2016,  godz. 10.00 – 14.00, pok. 104
  02.12.2016,  godz. 10.00 – 14.00, pok. 108
  07.12.2016,  godz. 12.00 – 14.00, pok. 109
  08.12.2016, godz. 9.00-11.00, pok. 109

Na spotkania z kuratorami szczególnie zapraszamy osoby, które zmagają się problemami dotyczącymi:
– ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej,
– kontaktów rodziców z dziećmi
– demoralizacji/wagary
– czynów karalnych/ nieletni
– problemów opiekuńczo – wychowawczych itp.

Osoby, które chciałyby porozmawiać z przedstawicielem  Policji zapraszamy do siedziby BABY:
30.11.2016,  godz. 13.00 – 15.00
02.12.2016,  godz. 13.00 – 15.00
06.12.2016,  godz. 13.00 – 15.00
09.12.2016,  godz. 13.00 – 15.00

Osoby, które chciałyby porozmawiać z adwokatem lub radcą prawnym zapraszamy do siedziby BABY lub do kancelarii na terenie województwa lubuskiego.
page_0 page_1 rppage_0 rp-page_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie osoby zainteresowane gorąco zapraszamy.

"16 dni przeciw przemocy" to międzynarodowa akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet.

 • Według badań ONZ, więcej kobiet ginie z powodu skierowanej przeciwko nim agresji i przemocy, niż umiera na raka.
 • Co najmniej jedna kobieta na trzy jest bita, zmuszana do seksu lub wykorzystywana w inny sposób.
 • Co piąta kobieta jest ofiarą gwałtu lub usiłowania gwałtu.
 • Około 130 mln kobiet na całym świecie zostało poddanych okaleczeniu żeńskich narządów płciowych.
 • Ponad 80% ofiar handlu ludźmi stanowią kobiety.

Przemoc wobec kobiet pociąga za sobą ogromne koszty społeczne i ekonomiczne. Znacząco zmniejsza udział kobiet w życiu społecznym, ograniczając ich aktywność. Według danych OBOP z 2007 r.:

 • 69% mieszkańców województwa lubuskiego przyznało, że zna co najmniej jedną rodzinę, w której występuje problem przemocy (pod tym względem nasze województwo zajmuje 3 miejsce w kraju).
 • 53% Lubuszan przyznało, że w ich gospodarstwie domowych dochodziło do przemocy wobec innego członka rodziny (w skali całego kraju było to 48%),

baba8888Daje to woj. lubuskiemu pierwsze miejsce razem z województwem małopolskim. Do bycia ofiarami przemocy najczęściej przyznają się kobiety.

Dlatego Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Baba” włączyło się w międzynarodową kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”. W „16 Dniach” co roku bierze udział kilka tysięcy organizacji ze 160 krajów, w tym kilkanaście organizacji w Polsce. Kampania ma na celu przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy ze względu na płeć.

Akcja została zainicjowana przez Center for Women’s Global Leadership (CWGL) w 1991 roku, od tamtego czasu odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

baba444W ramach akcji grupa Sky Piastowskie nakręciła dla nas spot reklamowy akcji – jedyny taki spot w Polsce, emitowany na ekranach diodowych TV City i MZK, Wydawnictwo Plast zaprojektowało ulotki, wydrukowała je Drukarnia Braci Dadyńskich, a dystrybuowali je nieocenieni wolontariusze. Akcję przeprowadziłyśmy dzięki: