Konferencje

IMAG1807Konferencje stanowią specyficzną formę naszej aktywności na polu profilaktywi i prewencji. Zalezy nam, aby powielać dobre praktyki, uczyć się od siebie nawzajem oraz dyskutować nad prawdziwą zmianą społeczną. Naszą praktykę przekuwamy w teorię, zakładając, że nauka jest remedium na problemy społeczne.